Tips
Lēmumi
Gads
2018
Mēnesis
Jūnijs

LĒMUMS

Nr. 20

Rīgā, 2018. gada 11. jūnijā

Par grozījumu Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcijā

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

  1. Izdarīt 2013. gada 25. janvārī ar lēmumu Nr. 4 apstiprinātajā Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcijā šādu grozījumu:
    papildināt 1.punktu pirms vārda “septiņu” ar vārdiem “piecu līdz”.
  2. Lēmums stājas spēkā 2018. gada 13. jūnijā.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs