Tips
Lēmumi
Gads
2017
Mēnesis
Jūnijs

LĒMUMS

Nr. 20

Rīgā, 2017. gada 9.jūnijā

Par Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” kandidātu saraksta iesniedzējas Ķekavas novada domes vēlēšanām I. A. iesniegumu

2017.gada 7.jūnijā Centrālajā vēlēšanu komisijā saņemts Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” kandidātu saraksta iesniedzējas I. A. (turpmāk – iesniedzēja) iesniegums, kurā lūgts atcelt lēmumu par 2017.gada pašvaldību vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu 785. iecirknī Ķekavas Kultūras namā, Gaismas ielā 17, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā un izsludināt atkārtotu balsošanu 785. vēlēšanu iecirknī (turpmāk – iesniegums).

Iesniegumā iesniedzēja norāda, ka tās rīcībā ir nonākusi informācija, ka 2017.gada 3.jūnijā notikušajās pašvaldību vēlēšanās, 785.vēlēšanu iecirknī, kas atradās Ķekavas Kultūras namā, skaitot balsis, esot konstatēta nesakritība starp vēlētāju un konstatēto derīgo biļetenu skaitu. Proti, lielajā urnā esot atrastas par sešām derīgām aploksnēm vairāk nekā bijis vēlētāju parakstu par aplokšņu saņemšanu šajā vēlēšanu iecirknī. Saskaņā ar provizoriskajiem vēlēšanu rezultātiem Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” Ķekavas novadā ir saņēmusi 450 derīgas vēlēšanu zīmes, kas atbilst 4,95 procentiem no kopējā derīgo aplokšņu skaita. Ļoti iespējams, ja šajā iecirknī vēlēšanas būtu noritējušas korekti, tad partija būtu pārvarējusi 5 procentu barjeru un iekļuvusi Ķekavas novada domē, jo līdz tam pietrūka vien 5 derīgas vēlēšanu zīmes. Pašreizējā situācijā rezultāti esot apšaubāmi, radot pamatotas aizdomas par negodīgu vēlēšanu norisi.

Centrālās vēlēšanu komisijas 2017.gada 9.jūnija sēdē iesniedzēja iesniegumu uzturēja uz tajā norādītajiem argumentiem.

Ķekavas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Aija Videniece apstiprināja, ka lielajā vēlēšanu kastē, kas izmantota balsošanai vēlēšanu dienā, ir atrastas par sešām derīgām aploksnēm vairāk nekā vēlētāju sarakstā bijis parakstu par aplokšņu saņemšanu. Izteica pieņēmumu, ka tas varētu būt saistīts ar to, ka iepriekšējās balsošanas kastē bija par 11 aploksnēm mazāk nekā parakstījušos, proti, cilvēki no iecirkņa aizgājuši ar visu aploksni, to neiemetot vēlēšanu kastē, un vēlāk aploksni iedevuši citiem vēlētājiem iemešanai lielajā (vēlēšanu dienas) kastē.

Likumā “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” noteiktās kompetences ietvaros izvērtējusi iesniegumu, pārbaudījusi Ķekavas novada 785.vēlēšanu iecirkņa balsu skaitīšanas protokolu, Vēlēšanu gaitas žurnālu un Ķekavas novada vēlēšanu rezultātu aprēķināšanas protokolu, noklausījusies sēdē sniegtos paskaidrojumus, Centrālā vēlēšanu komisija atzīst, ka iesniedzējas prasījums ir pamatots.

Ir konstatēts, ka 785.vēlēšanu iecirkņa vēlēšanu kastē, kas izmantota balsošanai vēlēšanu dienā, ir atrasts par sešām derīgām aploksnēm vairāk, nekā vēlētāju sarakstā bijis parakstu par aplokšņu saņemšanu. Veicot aprēķinus, redzams, ka Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” kandidātu sarakstam Ķekavas novadā pietrūkst 5 balsis, lai pārvarētu 5 procentu barjeru un iekļūtu Ķekavas novada domē. Apvienotajā “Vienotības”, “Izaugsmes” un “Latvijas attīstībai” kandidātu sarakstā pēdējo ievēlēto kandidātu no pirmā neievēlētā šķir 2 balsis, Jaunās konservatīvās partijas kandidātu sarakstā — 5 balsis. Līdz ar to jāsecina, ka vēlēšanu kastē atrasto derīgo vēlēšanu aplokšņu skaita neatbilstība parakstu skaitam vēlētāju sarakstā varēja ietekmēt deputātu vietu sadalījumu starp kandidātu sarakstiem.

Pamatojoties uz augstākminēto, saskaņā ar likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 4., 5.pantu, 6.panta 8.punktu, un 12.pantu, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 45.1pantu un 45.5 panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 81.pantu, Centrālā vēlēšanu komisija

NOLĒMA:

  1. Atcelt Ķekavas novada 785.vēlēšanu iecirkņa 04.06.2017. lēmumu par balsu skaitīšanas rezultātu apstiprināšanu 2017.gada 3.jūnija Ķekavas novada domes vēlēšanās.
  2. Izsludināt atkārtotu balsošanu Ķekavas novada 785.vēlēšanu iecirknī, kas sarīkojama 2017.gada 22.jūlijā.

Lēmumu triju darbdienu laikā no tā pieņemšanas dienas var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV - 1007.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs