Tips
Lēmumi
Gads
2013
Mēnesis
Maijs

Lēmums

Nr.20

Rīgā, 2013.gada 28.maijā

Par vēlētāju apvienības „Jūrmalnieki” sūdzību

Pašvaldību vēlēšanu likuma 15.panta pirmā daļa nosaka:

Republikas pilsētas domes un novada domes deputātu kandidātu sarakstus novados, kuros iedzīvotāju skaits vēlēšanu izsludināšanas dienā ir lielāks par 5000, un republikas pilsētās var iesniegt:

  1. reģistrēta politiskā partija;
  2. reģistrētu politisko partiju reģistrēta apvienība;
  3. divas vai vairākas reģistrētas politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētā politisko partiju apvienībā.

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) ziņām par iedzīvotāju skaitu 2013.gada 22.februārī (pašvaldību vēlēšanu izsludināšanas dienā), Jūrmalā bija reģistrēts 57 461 iedzīvotājs.

Atbilstīgi minētā likuma 15.panta pirmajai daļai un PLMP sniegtajām ziņām Jūrmalā iesniegt kandidātu sarakstu pašvaldību vēlēšanām tiesīga ir reģistrēta politiskā partija, politisko partiju reģistrēta apvienība, vai divas vai vairākas reģistrētas politiskās partijas, kuras nav apvienojošās reģistrētā politisko partiju apvienībā.

Izskatījusi vēlētāju apvienības „Jūrmalnieki” sūdzību un Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama 2013.gada 24.maija lēmumu (lieta Nr. A420367613), Centrālā vēlēšanu komisija, pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 15. panta pirmo daļu, nolemj:

noraidīt vēlētāju apvienības „Jūrmalnieki” sūdzību par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas 22.04.2013. izdoto izziņu par atteikumu pieņemt vēlētāju apvienības „Jūrmalnieki” dokumentus 2013.gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanām.

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                      

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                               

Ritvars Eglājs