Tips
Lēmumi
Gads
2011
Mēnesis
Jūnijs

LĒMUMS

Nr. 20

Rīgā, 2011. gada 19. jūnijā

 Par vēlētāju pieprasījumu nodot tautas nobalsošanā Valsts prezidenta apturēto likumu „Grozījums likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu””

           Centrālā vēlēšanu komisija ir konstatējusi, ka parakstu vākšanas laikā no 2011. gada 18. maija līdz 16. jūnijam par Valsts prezidenta apturētā likuma nodošanu tautas nobalsošanā ir saņemts 62 138 balsstiesīgo Latvijas pilsoņu pieprasījums.

          Saskaņā ar likuma “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 1. panta 3. punktu, 10. panta pirmo daļu, Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

          apturētais likums tautas nobalsošanai nav nododams. 

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

                                                                                               Kārlis Kamradzis