Tips
Lēmumi
Gads
2013
Mēnesis
Maijs

Lēmums

Nr.21

Rīgā, 2013.gada 28.maijā

Par iniciatīvas grupas reģistrēšanu

Pamatojoties uz likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”  23.panta otro daļu un Pārejas noteikumu 10.punktu, Centrālā vēlēšanu komisija, balsojot ar 8 balsīm „par”, nolemj:

reģistrēt biedrību „Latvija par latu” par iniciatīvas grupu ierosinājumam rīkot tautas nobalsošanu par 11.Saeimas atsaukšanu.

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums ir pārsūdzams Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                       

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                               

Ritvars Eglājs