Tips
Lēmumi
Gads
2017
Mēnesis
Jūnijs

LĒMUMS

Nr. 21

Rīgā, 2017. gada 9.jūnijā

Par partijas “Vienotība” deputāta kandidāta Rīgas domes vēlēšanām V. G. iesniegumu

2017.gada 7.jūnijā Centrālajā vēlēšanu komisijā saņemts partijas “Vienotība” deputāta kandidāta Rīgas domes vēlēšanām V. G. (turpmāk – iesniedzējs) iesniegums, kurā lūgts izskatīt un atcelt 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanu rezultātus Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirkņos Nr. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 11., 12., 14., 18., 20., 21., 24., 28., 29., 33., 35., 40., 47., 49., 54., 55., 76., 80., 86., 100., 111., 113., 119., 120., 126., 128., 130., 137., 146.un 152 (turpmāk – iesniegums). Gadījumā, ja kādā no iepriekš minētajiem vēlēšanu iecirkņiem Centrālā vēlēšanu komisija konstatēs apšaubāmus gadījumus, iesniedzējs lūdz neapstiprināt Rīgas pilsētas pašvaldības vēlēšanu rezultātus un izsludināt jaunas pašvaldību vēlēšanas Rīgas pilsētā.

Iesniegumā iesniedzējs savu prasījumu pamato ar to, ka:

  1. 4., 47., 111., 137. no vēlēšanu iecirkņiem nav strādājusi vēlēšanu zīmju skenēšanas iekārta, kā rezultātā izraidīti novērotāji un balsu skaitīšana turpinājusies aiz slēgtām durvīm,
  2. vairākos vēlēšanu iecirkņos balsu skaitīšana notikusi apšaubāmi,
  3. aizdomas radot tas, ka sākotnēji daudzos vēlēšanu iecirkņos bijis liels nederīgo vēlēšanu aplokšņu skaits, bet šobrīd Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā pieejamā informācija liecinot, ka visas aploksnes atzītas par derīgām,
  4. vēlēšanu iecirkņos bijušas nepareizi aizplombētas urnas,
  5. esot daudz sūdzību, ka vēlētājiem bijusi liegta iespēja piedalīties vēlēšanās, jo kāds viņu vietā jau bija parakstījies.

Centrālās vēlēšanu komisijas 2017.gada 9.jūnija sēdē iesniedzējs iesniegumu daļā par novērotāju izraidīšanu atsauca, atzīstot, ka tā nav bijis, bet uzturēja pārējā daļā uz iesniegumā norādītajiem argumentiem. Papildus izteica pārmetumus, ka vēlēšanu kastes netiekot apsargātas.

Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Juris Kokins iesniegumu neatzina, norādot, ka tajā minētais ir apvainojumi vēlēšanu iecirkņu komisijām, kas nav pamatoti ar konkrētiem faktiem.

Likumā “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” noteiktās kompetences ietvaros izvērtējusi iesniegumu, iepazinusies ar Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas 08.06.2017. paskaidrojumu, 4., 47., 111. un 137. vēlēšanu iecirkņu komisiju paskaidrojumiem un noklausījusies sēdē sniegtos paskaidrojumus, Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka iesniedzējs gan iesniegumā, gan mutvārdu paskaidrojumos ir izteicis šaubas un pieņēmumus, kas nav pamatoti ar faktiem.

Savukārt derīgo aplokšņu sākotnējais skaits, un tam sekojošais aplokšņu skaita pieaugums Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas sadaļā “Provizoriskie vēlēšanu rezultāti” notika saskaņā ar Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas 03.06.2017. lēmumu, ka vēlēšanu iecirkņos, kuros nepareizi noplombētas iepriekšējās balsošanas vēlēšanu kastes, to saturs skaitāms atsevišķi, lai lemtu par tā līdzskaitāmību. Tika konstatēts, ka šajās kastēs nodoto balsu īpatsvars par kandidātu sarakstiem neatšķiras no pārējām vēlēšanu kastēm, kuru saturs nebija apšaubāms. Līdz ar to Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija pamatoti pieņēma lēmumu pieskaitīt nepareizi noplombēto vēlēšanu kastu rezultātu kopējiem vēlēšanu rezultātiem Rīgas pilsētā.

Pārbaudīt personu sūdzības, kad atsevišķi vēlētāji nav varējuši nobalsot, jo viņu vietā kāds parakstījies vēlētāju sarakstā, ir tiesībsargājošo institūciju kompetencē.

Pamatojoties uz augstākminēto, saskaņā ar likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 4., 5.pantu, 6.panta 8.punktu, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 45.1pantu, Administratīvā procesa likuma 81.pantu, Centrālā vēlēšanu komisija

NOLĒMA:

noraidīt partijas “Vienotība” deputāta kandidāta Rīgas domes vēlēšanām V. G. iesniegumu par Rīgas domes vēlēšanu rezultātu

  • atcelšanu Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirkņos nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 24, 28, 29, 33, 35, 40, 47, 49, 54, 55, 76, 80, 86, 100, 111, 113, 119, 120, 126, 128, 130, 137, 146 un 152,
  • neapstiprināšanu un jaunu pašvaldību vēlēšanu izsludināšanu Rīgas pilsētā.

Lēmumu triju darbdienu laikā no tā pieņemšanas dienas var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV- 1007.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs