Tips
Lēmumi
Gads
2013
Mēnesis
Jūnijs

Lēmums

Nr. 22

Rīgā, 2013.gada 6.jūnijā

Par politiskās partijas „Reģionu alianse” Jūrmalas deputāta kandidātu Vilhelma Kozlovska un Māra Dzenīša iesniegumu

Centrālā vēlēšanu komisija, savas kompetences robežas, izvērtējot lietā esošos materiālus, sniegtos paskaidrojumus atbilstīgi likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 5.pantam, 6.pantam 8.apakšpunktam, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 451.pantam, Administratīvā procesa likuma 81.pantam,

balsojot ar 9 balsīm par, nolemj:

noraidīt politiskās partijas „Reģionu alianse” Jūrmalas deputāta kandidātu Māra Dzenīša un Vilhelma Kozlovska iesniegumu par Jūrmalas pilsētas domes vēlēšanu rezultātu atcelšanu. 

Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā un to var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, LV 1050, triju darbdienu laikā no tā pieņemšanas dienas. 

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                      

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                               

Ritvars Eglājs