Tips
Lēmumi
Gads
Līdz 2012. gada 22. martam
Mēnesis
Februāris

LĒMUMS

Nr.23

 

Rīgā, 2012. gada 16. februārī

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu komisiju sastāvā ārvalstīs

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5. panta trešo daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

  1. Iecelt Anitu Bintgensu par vēlēšanu iecirkņa Nr.984 Vācijas Federatīvajā Republikā (Diseldorfā) komisijas locekli.
  2. Atsaukt vēlēšanu iecirkņa Nr.1047 Vācijas Federatīvajā Republikā (Berlīnē) komisijas locekli Elīnu Šteinhenu.
  3. Atsaukt vēlēšanu iecirkņa Nr.1074 Luksemburgas Lielhercogistē (Luksemburgā) komisijas locekli Daci Vīksni.
  4. Iecelt Signi Grozu par vēlēšanu iecirkņa Nr.1074 Luksemburgas Lielhercogistē (Luksemburgā) komisijas locekli.
  5.  Atsaukt vēlēšanu iecirkņa Nr.978 Amerikas Savienotajās Valstīs (Klīvlendā) komisijas sekretāri Astrīdu Rīderi.
  6. Iecelt Anitu Zvirgzdi par vēlēšanu iecirkņa Nr.978 Amerikas Savienotajās Valstīs (Klīvlendā) komisijas sekretāri.
  7. Atsaukt vēlēšanu iecirkņa Nr.1059 Uzbekistānas Republikā (Taškentā) komisijas locekli Igoru Aspokinu.
  8. Iecelt Raimondu Vingri par vēlēšanu iecirkņa Nr.1059 Uzbekistānas Republikā (Taškentā) komisijas locekli.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs 

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

                                                                           Kārlis Kamradzis