Tips
Lēmumi
Gads
Līdz 2012. gada 22. martam
Mēnesis
Februāris

LĒMUMS

Nr. 24

Rīgā, 2012. gada 16. februārī

Par grozījumu lēmumā

„Par vēlēšanu iecirkņu izveidošanu ārvalstīs tautas nobalsošanai par likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” pieņemšanu””

Centrālā vēlēšanu komisija 2012. gada 16. februārī ir saņēmusi Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas priekšlikumu par vēlēšanu iecirkņa Nr. 1069 Austrālijas Valstu Savienībā (Pērtā) adreses maiņu:

Saskaņā ar likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 20. panta pirmo daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

Izmainīt vēlēšanu iecirkņa adresi:

Nr. p. k.

Iecirkņa

numurs

Atrašanās vieta

Iecirkņa

adrese

19

1069.

Austrālijas Valstu Savienība (Pērta)

Latviešu centrs, 60 Cleaver Street, Belmont Western Australia

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Kārlis Kamradzis