Tips
Lēmumi
Gads
2018
Mēnesis
Jūlijs

LĒMUMS

Nr. 24

Rīgā, 2018. gada 10. jūlijā

Par instrukcijas apstiprināšanu

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

  1. apstiprināt Saeimas vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukciju.
  2. ar šīs instrukcijas spēkā stāšanos spēku zaudē ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2018. gada 20. marta lēmumu Nr.6 apstiprinātā Saeimas vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukcija.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs