Tips
Lēmumi
Gads
2013
Mēnesis
Jūnijs

 Lēmums

Nr. 24

Rīgā, 2013.gada 6.jūnijā

Par politiskās partijas „PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” deputāta kandidātes Elitas Kosakas sūdzību

Centrālā vēlēšanu komisija savas kompetences robežās, izvērtējot lietā esošos materiālus, sniegtos paskaidrojumus atbilstīgi likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 5.pantam, 6.panta 8.apakšpunktam, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 451.pantam, Administratīvā procesa likuma 81. pantam,

balsojot ar 9 balsīm par, nolemj:

noraidīt politiskās partijas „PCTVL – Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” Liepājas deputāta kandidātes Elitas Kosakas sūdzību par Liepājas pilsētas domes vēlēšanu rezultātu atcelšanu un atkārtotas balsošanas izsludināšanu.

Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā un to var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, LV 1050, triju darbdienu laikā no tā pieņemšanas dienas. 

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                      

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                               

 Ritvars Eglājs