Tips
Lēmumi
Gads
Līdz 2012. gada 22. martam
Mēnesis
Februāris

LĒMUMS

Nr. 25

Rīgā, 2012. gada 23. februārī

Par 2012. gada 18. februāra tautas nobalsošanas rezultātiem

Apkopojusi 2012. gada 18. februārī notikušās tautas nobalsošanas par likumprojektu „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” rezultātus un, pamatojoties uz Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto informāciju par balsstiesīgo pilsoņu skaitu uz 2012. gada 18. februāri, Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka no 1 545 004 balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem tautas nobalsošanā par likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” pieņemšanu ir balsojuši 273 347 vēlētāji.

Saskaņā ar likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 6. panta 7.3 punktu, Latvijas Republikas Satversmes 79. pantu, Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

Tautas nobalsošanai nodotais likumprojekts „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” nav pieņemts.

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu par 2012. gada 18. februāra tautas nobalsošanas rezultātu var apstrīdēt tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars 

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Kārlis Kamradzis