Tips
Lēmumi
Gads
2011
Mēnesis
Jūlijs

LĒMUMS

Nr. 26

Rīgā, 2011. gada 1. jūlijā

 Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā tautas nobalsošanai par 10. Saeimas atlaišanu 2011. gada 23. jūlijā

      Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldību priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietu maiņu.

      Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešo daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

      izdarīt izmaiņas 2008. gada 3. jūlija lēmumā Nr. 24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu” - mainīt iecirkņu nosaukumus un adreses:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

829.

Sabiles tautas nams

Ventspils iela 17A, Sabile, Talsu novads, LV 3294

830.

Latvijas Sarkanā Krusta ēdnīca

Dumpīšu iela 3, Stende, Talsu novads, LV 3257

831.

Valdemārpils pilsētas pārvalde

Raiņa iela 16, Valdemārpils, Talsu novads, LV 3260

832.

Balgales pagasta pārvaldes ēka, pirmsskolas izglītības iestāde

Grantiņi, Dursupe, Balgales pagasts, Talsu novads, LV 3287

839.

Īves pagasta pārvalde

Pilstiņģere, Īves pagasts, Talsu novads, LV 3261

844.

Lībagu pagasta pārvalde

Pagastmāja, Mundigciems, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV 3201

845.

Lubes pagasta pārvalde

Sniedzes, Anūži, Lubes pagasts, Talsu novads, LV 3262

851.

Strazdes pagasta pārvalde

Strazdes muiža, Strazde, Strazdes pagasts, Talsu novads, LV 3291

852.

Valdgales pagasta pārvalde

Pagastmāja, Pūņas, Valdgales pagasts, Talsu novads, LV 3253

853.

Vandzenes pagasta pārvalde

Pagastmāja, Vandzene, Vandzenes pagasts, Talsu novads, LV 3281

854.

Virbu pagasta pārvalde

Pagasta padomes ēka, Jaunpagasts, Virbu pagasts, Talsu novads, LV 3292

32.

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes telpas

Āzenes iela 20, Kurzemes rajons, Rīga, LV 1048

769.

Zvejniekciema vidusskola

Atpūtas iela 1, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV 2161

601.

Vērgales pagasta pārvalde

„Pagastmāja”, Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, LV 3463

302.

Sporta, kultūras, interešu izglītības un mūžizglītības centrs „Dailes”

Dailes, Jaunzemi, Ilzenes pagasts, Alūksnes novads, LV 4344

325.

Bērzpils pagasta Saieta nams

Dārza iela 25A, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads, LV 4576

664.

Jumurdas pagasta pārvalde

Ezeru iela 2, Jumurda, Jumurdas pagasts, Ērgļu novads, LV 4844

655.

Cesvaines kultūras nams

Pils iela 8, Cesvaine, Cesvaines novads, LV 4871

364.

1.pamatskola

Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101

365.

Valsts ģimnāzija

Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101

864.

Kultūras nams

„Tūjas”, Matkules pagasts, Kandavas novads, LV 3132

882.

Kultūras nams

Skolas iela 6, Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads, LV 3134

522.

Dagdas tautas nams

Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV5674

523.

Andrupenes pagasta pārvalde

Skolas iela 3, Andrupene, Andrupenes pagasts, Dagdas novads, LV 5687

524.

Andzeļu pagasta pārvalde

„Ausekļi”, Andzeļi, Andzeļu pagasts, Dagdas novads, LV 5696

525.

Asūnes pagasta pārvalde

Dārza iela 1, Asūne, Asūnes pagasts, Dagdas novads, LV 5676

527.

Bērziņu tautas nams

Bērzu iela 2, Porečje, Bērziņu pagasts, Dagdas novads, LV 5697

528.

Kultūras nams Ozoliņos

„Šūpoles”, Ozoliņi, Dagdas pagasts, Dagdas novads, LV 5674

529.

Ezernieku pagasta pārvalde

„Pagastmāja”, Ezernieki, Ezernieku pagasts, Dagdas novads, LV 5692

537.

Konstantinovas pagasta pārvalde

Saules iela 7, Konstantinova, Konstantinovas pagasts, Dagdas novads, LV 5680

538.

Ķepovas pagasta pārvalde

Neikšāni, Ķepovas pagasts, Dagdas novads, LV 5677

542.

Svariņu tautas nams

Skolas iela 13, Svarinci, Svariņu pagasts, Dagdas novads, LV 5698

543.

Šķaunes tautas nams

„Tautas nams”, Šķaune, Šķaunes pagasts, Dagdas novads, LV 5695

193.

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola

Skolotāju iela 8, Jelgava, LV 3001

194.

Jelgavas Speciālā internātpamatskola

Filozofu iela 50, Jelgava, LV 3001

200.

Jelgavas 1. speciālā internātpamatskola

Institūta iela 4, Jelgava, LV 3004

950.

Vārves pagasta pārvalde

Skolas iela 1, Ventava, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV 3623

581.

Bunkas kultūras nams

Bunkas kultūras nams, Bunkas pagasts, Bunka, Priekules novads, LV 3446

 

587.

Gramzdas pagasta pārvalde

Skolas iela 3/5, Gramzdas pagasts, Priekules novads, LV 3486

602.

Virgas pagasta pārvalde

„Pagastmāja”, Virgas pagasts, Paplaka, Priekules novads, LV 3433

589.

Kalētu pagasta pārvalde

Liepu aleja 6, Kalētu pagasts, Priekules novads, LV 3484

280.

Mazzalves pagasta pārvalde

Liepu iela 2, Ērberģe, Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV 5133

282.

Pilskalnes pagasta pārvalde

Nākotnes iela 4, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Neretas novads, LV 5110

583.

Dunalkas kultūras nams „Danči”

Dunalkas kultūras nams, Dunalkas pagasts, Durbes novads, LV 3452

751.

Sakstagala pārvaldes administratīvā ēka

Kalnu iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV 4601

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                         

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                 

Kārlis Kamradzis