Tips
Lēmumi
Gads
2017
Mēnesis
Jūnijs

LĒMUMS

Nr. 26

Rīgā, 2017.gada 19.jūnijā

Par Nacionālās apvienības “Visu Latvijai” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” Rīgas domes deputāta kandidāta I. L. iesniegumu

 1. 2017.gada 15.jūnijā Centrālajā vēlēšanu komisijā saņemtsNacionālās apvienības “Visu Latvijai” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” Rīgas domes deputāta kandidāta I. L. (turpmāk – iesniedzējs) iesniegums “Par vēlēšanu rezultātu atcelšanu Rīgas pilsētā”, kurā lūgts:

“(B) Atcelt visu to iecirkņu balsu skaitīšanas protokolus, kuros iepriekšējā balsošanā tika izmantotas defektīvās balsošanas kastes;

(C) izsludināt jaunu, atkārtotu nobalsošanu Rīgas pilsētā Likuma 6.2 nodaļā noteiktajā kārtībā;

(D) Turpmāk nodrošināt kārtīgu balsošanas urnu pielietošanu kā iepriekšējā, tā sestdienas nobalsošanā” (turpmāk – iesniegums).

 1. Iesniegumā iesniedzējs informē, ka kopš 2012.gada regulāri ir bijis starptautiskais novērotājs Ukrainas vēlēšanās un ir uzkrājis unikālu pieredzi cīņā ar dažādiem vēlēšanu viltošanas paņēmieniem Ukrainā. Savu prasījumu iesniedzējs pamato ar sekojošiem apgalvojumiem:
  1. V. G. iesniegumā Centrālajai vēlēšanu komisijai apkopotā informācija liecinot, ka sākotnējais derīgo aplokšņu skaits vēlāk pieaudzis;
  2. CVK esot atzinusi, ka iepriekšējās balsu skaitīšanas kastes bijušas defektīvas;
  3. Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija legalizējusi strīdīgo urnu saturu, pieskaitot tajās esošās balsis;
  4. Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma (turpmāk – likums) 26.panta otro daļu, kas nosaka, ka vēlētāji, kuri balso pirms vispārējās vēlēšanu dienas, vēlēšanu aploksni iemet atsevišķā aizzīmogotā vēlēšanu kastē. Vēlēšanu iecirkņa komisija vēlētāju sarakstā izdara atzīmi par to, ka vēlētājs balsojis iepriekš. Likums tātad nosaka: kaste ir iepriekš aizzīmogota un tai nevar būt šķirbas un caurumi, caur ko varētu aploksnes izvilkt ārā vai piemest klāt;
  5. Publiski ticis pausts: komisijas esot lēmušas par defektīvajās urnās samesto balsu pieskaitīšanu jo nodotais balsojums tajās esot bijis “strukturāli līdzīgs” nebojāto urnu balsošanas pazīmēm. Likums neparedzot veikt “strukturālus pētījumus”, ja kastes bijušas bojātas. Likums neparedzot vēlēšanu komisijai ar savu lēmumu “legalizēt” balsojumu no bojātām kastēm;
  6. Vēlēšanās Rīgas pilsētā iespēju nobalsot iepriekšējās balsošanas dienās esot izmantojis galvenokārt Rīgas opozīcijas partiju elektorāts. “Uzvarējušais Saskaņas/ GKR saraksts pārspēja opozīciju, saņemot 50,82% balsis. Tātad, ja mahinācijas notikušas kaut vai ar diviem līdz trijiem procentiem no balsu kopskaita, kas veido mazāk nekā divas desmitdaļas no iepriekšējā balsošanā nodoto balsu skaita (un, kā atceramies, šīs balsis nonāca defektīvajās balsošanas kastēs!), ar to pietiek, lai nosvērtu vēlēšanu kopējo iznākumu no opozīcijas uzvaras par labu Saskaņas/ GKR sarakstam.”
 2. Centrālās vēlēšanu komisijas 2017.gada 19.jūnija sēdē iesniedzējs iesniegumu uzturēja, pamatojoties uz tajā norādītajiem apgalvojumiem.
 3. Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Juris Kokins iesniegumu neatzina, norādot, ka mazās (iepriekšējās balsošanas vai balsošanas organizēšanai vēlētāju atrašanās vietā) vēlēšanu kastes neatbilstoši tikušas noplombētas 15 Rīgas vēlēšanu iecirkņos. Tas, vai kaste pareizi vai nekvalitatīvi aizzīmogota, nemaina tās saturu. Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 25.panta pirmās daļas 5.punktu, Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijai bija tiesības rezultātus pārbaudīt. Attiecīgo vēlēšanu kastu saturu iecirkņu komisijas skaitīja atsevišķi, ne aplokšņu skaita neatbilstība, ne citas novirzes netika konstatētas.
 4. Likumā “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” noteiktās kompetences ietvaros izvērtējusi iesniegumu un noklausījusies sēdē sniegtos paskaidrojumus, Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka iesniedzēja apgalvojumi tiek balstīti uz šaubām un pieņēmumiem, kas nav pamatoti ar faktiem.
  1. Derīgo aplokšņu sākotnējais skaits un tam sekojošais aplokšņu skaita pieaugums Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas sadaļā “Provizoriskie vēlēšanu rezultāti” notika saskaņā ar Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas 03.06.2017. lēmumu, ka vēlēšanu iecirkņos, kuros nepareizi noplombētas iepriekšējās balsošanas vai balsošanai vēlētāju atrašanās vietā izmantojamās kastes, to saturs skaitāms atsevišķi, lai lemtu par tā līdzskaitāmību. Tika konstatēts, ka šajās kastēs nodoto balsu skaitā un īpatsvarā par kandidātu sarakstiem nav saskatāmas manipulāciju pazīmes. Līdz ar to Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija pamatoti pieņēma lēmumu pieskaitīt nepareizi noplombēto vēlēšanu kastu rezultātu kopējiem vēlēšanu rezultātiem Rīgas pilsētā un rīkojās atbilstoši Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 25.panta pirmās daļas 5.punktam.
  2. Atsevišķi skaitītās vēlēšanu kastēs, pēc Rīgas vēlēšanu komisijas sniegtās informācijas, bija 4 tūkstoši derīgu vēlēšanu zīmju (1,6% balsu kopskaita), no tām par “Saskaņu”/GKR 39%. Neskaitot šīs vēlēšanu zīmes, kandidātu sarakstu balsu samērs būtu mazliet citāds, piemēram, “Saskaņas”/GKR īpatsvars būtu augstāks, taču ne tik ļoti, lai atšķirtos kandidātu sarakstu gūto mandātu skaits.
 5. Arī no procesuālā viedokļa iesniedzēja prasība atcelt balsu skaitīšanas protokolus, kas paredzēta Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 37.panta trešajā daļā, nav apmierināma, jo visi Rīgas pilsētas vēlēšanu iecirkņu balsu skaitīšanas protokoli parakstīti 04.06.2017. un tādējādi iesniegums nav iesniegts likumā noteiktajā termiņā.
 6. Tā kā iesniedzējs apšaubījis Rīgas pilsētas domes vēlēšanu rezultātus un pieprasa veikt atkārtotu nobalsošanu Rīgas pilsētā, Centrālā vēlēšanu komisija iesniegumu izskata un lēmumu pieņem saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 45.1 pantu.

Pamatojoties uz augstākminēto, saskaņā ar likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 4., 5. pantu, 6.panta 8.punktu, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 45.1pantu, Administratīvā procesa likuma 81.pantu, Centrālā vēlēšanu komisija

NOLĒMA:

noraidīt Nacionālās apvienības “Visu Latvijai” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” Rīgas domes deputāta kandidāta I. L. iesniegumu.

Lēmumu triju darbdienu laikā no tā pieņemšanas dienas var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV- 1007.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs