Tips
Lēmumi
Gads
2013
Mēnesis
Jūnijs

Lēmums

Nr. 26

Rīgā, 2013.gada 6.jūnijā

Par politiskās partijas „Reģionu alianse” Salaspils novada deputāta kandidāta Dmitrija Vitjazeva iesniegumu

Centrālā vēlēšanu komisija, savas kompetences robežās izvērtējot lietā esošos materiālus, sniegtos paskaidrojumus, atbilstīgi likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 5.pantam, 6.panta 8.apakšpunktm, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 45.1. pantam, Administratīvā procesa likuma 81.pantam,

balsojot ar 9 balsīm par, nolemj:

noraidīt politiskās partijas „Reģionu alianse” Salaspils novada deputāta kandidāta Dmitrija Vitjazeva iesniegumu par Salaspils novada 766.vēlēšanu iecirkņa rezultātu atcelšanu un atkārtotas balsošanas sarīkošanu minētajā iecirknī.

Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā un to var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, LV 1050, triju darbdienu laikā no tā pieņemšanas dienas.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                       

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                  

Ritvars Eglājs