Tips
Lēmumi
Gads
2018
Mēnesis
Jūlijs

LĒMUMS

Nr. 26

Rīgā, 2018. gada 27. jūlijā

Par Rīcības partijas kandidātu sarakstu reģistrēšanu 13. Saeimas vēlēšanām

2018. gada 25. jūlijā Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniegti Rīcības partijas Saeimas deputātu kandidātu saraksti visos vēlēšanu apgabalos. Konstatēts, ka kandidātu saraksti iesniegti, ievērojot Saeimas vēlēšanu likuma prasības.

Pamatojoties uz minēto un atbilstīgi Saeimas vēlēšanu likuma 13. panta pirmajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

reģistrēt 13. Saeimas vēlēšanām Rīcības partijas kandidātu sarakstus Rīgas, Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales vēlēšanu apgabalā.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs