Tips
Lēmumi
Gads
2011
Mēnesis
Jūlijs

LĒMUMS

Nr.27

Rīgā, 2011. gada 1. jūlijā

       Par atalgojumu republikas pilsētu, novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu un tautas nobalsošanas sagatavošanā

             Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju likuma 21. panta trešo daļu, Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:         

        noteikt šādu darba stundas tarifa likmi republikas pilsētu, novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem:

Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija                                                 (lati stundā)

komisijas priekšsēdētājs                                                                            3.85

komisijas sekretārs                                                                                    3.20

komisijas loceklis                                                                                       2.00

 

Vēlēšanu komisija republikas pilsētā un novadā
ar iecirkņu skaitu no 15 līdz 50

komisijas priekšsēdētājs                                                                            2.75

komisijas sekretārs                                                                                    2.70

komisijas loceklis                                                                                      1.75

 

Vēlēšanu komisija republikas pilsētā un novadā
ar iecirkņu skaitu no 7 līdz 14

komisijas priekšsēdētājs                                                                            2.55

komisijas sekretārs                                                                                    2.50

komisijas loceklis                                                                                      1.65

 

Vēlēšanu komisija novadā ar iecirkņu skaitu no 1 līdz 6  

komisijas priekšsēdētājs                                                                            2.35

komisijas sekretārs                                                                                    2.30

komisijas loceklis                                                                                      1.65

 

Iecirkņa vēlēšanu komisija

komisijas priekšsēdētājs                                                                            2.20

komisijas sekretārs                                                                                    2.15

komisijas loceklis                                                                                      1.65

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs             

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs         

Kārlis Kamradzis