Tips
Lēmumi
Gads
2018
Mēnesis
Jūlijs

LĒMUMS

Nr. 28

Rīgā, 2018. gada 27. jūlijā

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi Kuldīgas novada pašvaldības priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņu nosaukumu maiņu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”, mainot

vēlēšanu iecirkņu nosaukumus:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

547.

Vidusskola

Piltenes iela 25, Kuldīga, Kuldīgas nov.

549.

LU Kuldīgas filiāle

Kalna iela 19, Kuldīga, Kuldīgas nov.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs