Tips
Lēmumi
Gads
2013
Mēnesis
Jūnijs

Lēmums

Nr. 28

Rīgā, 2013.gada 6.jūnijā

Par politiskās partijas „PCTVL — Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” iesniegumu

Centrālā vēlēšanu komisija, savas kompetences robežās izvērtējot lietā esošos materiālus un tās rīcībā esošo informāciju, sniegtos paskaidrojumus atbilstīgi likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 5.pantam, 6.panta 8.apakšpunktam, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 45.1pantam, Administratīvā procesa likuma 81.pantam,

balsojot ar 9 balsīm par, nolemj:

noraidīt 2013.gada 1.jūnija partijas „PCTVL — Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” Pieteikumu par Aizkraukles novada domes vēlēšanu rezultātu atcelšanu.

Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā, un to var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, LV 1050, triju darbdienu laikā no tā pieņemšanas dienas.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                    

Ritvars Eglājs