Tips
Lēmumi
Gads
2011
Mēnesis
Jūlijs

LĒMUMS

Nr. 28

Rīgā, 2011. gada 4. jūlijā

Par vēlēšanu iecirkņu komisiju iecelšanu ārvalstīs tautas nobalsošanai par 10. Saeimas atlaišanu 2011. gada 23. jūlijā

           Centrālā vēlēšanu komisija 2011. gada 1. jūlijā ir saņēmusi Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas konsulāro iestāžu ieteikumu iecelt vēlēšanu iecirkņu komisijas tautas nobalsošanai par 10. Saeimas atlaišanu.

         Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5. panta trešo un ceturto daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

          iecelt vēlēšanu iecirkņu komisijas tautas nobalsošanai par 10. Saeimas atlaišanu ārvalstīs šādā sastāvā:

Nr. p. k.

Iecirkņa numurs

Valsts (pilsēta), vēlēšanu iecirkņa komisijas sastāvs

1

1071.

Čīlē (Santjago)

Guna Grīnberga

2

995.

Vācijas Federatīvajā Republikā (Minsterē)

Inese El-Tavila

3

994.

Vācijas Federatīvajā Republikā (Frankfurtē)

Juris Pērkons

Māris Petrēvics

Jānis Ebdens

4

993.

Vācijas Federatīvajā Republikā (Bonnā)

Gija Kloka

Liene Sējāne

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Kārlis Kamradzis