Tips
Lēmumi
Gads
2017
Mēnesis
Septembris

LĒMUMS

Nr. 29

Rīgā, 2017. gada 18. septembrī

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldību priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu, jauna vēlēšanu iecirkņa veidošanu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija

nolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

papildināt vēlēšanu iecirkņu sarakstu:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

972.

Ādažu kultūrizglītības centrs

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads

973.

Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde

“Mežavēji”, Kadaga, Ādažu novads

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs