Tips
Lēmumi
Gads
2013
Mēnesis
Jūnijs

Lēmums

Nr. 29

Rīgā, 2013.gada 10.jūnijā

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums

Centrālā vēlēšanu komisija, savas kompetences robežās izvērtējot 2013.gada 5.jūnija saraksta „Mūsu partija”, „Reformu partija” deputāta kandidātes Līvijas Jankovskas un politiskās organizācijas „Mūsu partija” sūdzību „Par Daugavpils pilsētas visu vēlēšanu iecirkņu protokoliem un 2013.gada 2.jūnija lēmumu Nr.44 „Par 2013.gada 1.jūnija Daugavpils vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu”” un 2013.gada 10.jūnija saraksta „Mūsu partija”, „Reformu partija” deputāta kandidātes Līvijas Jankovskas un politiskās organizācijas „Mūsu partija” sūdzības „Par Daugavpils pilsētas visu vēlēšanu iecirkņu protokoliem un 2013.gada 2.jūnija lēmumu Nr.44 „Par 2013.gada 1.jūnija Daugavpils pilsētas vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu”” precizējumus un papildinājumus, lietā esošos materiālus un tās rīcībā esošo informāciju, sniegtos paskaidrojumus atbilstīgi likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 5.pantam, 6.panta 8.apakšpunktam, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 45.1pantam, Administratīvā procesa likuma 81.pantam,

balsojot ar 9 balsīm par, nolemj: 

  1. atcelt Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisijas 2013.gada 2.jūnija lēmumu Nr.44 „Apstiprināt Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 1.jūnija vēlēšanu rezultātu saskaņā ar Domes vēlēšanu rezultātu protokolu”;
  2. atceltDaugavpils pilsētas vēlēšanu komisijas 2013.gada 5.jūnija lēmumu Nr.47 „Par 2013.gada 1.jūnija Daugavpils pilsētas domes vēlēšanu rezultātu precizēšanu”;
  3. uzdot Daugavpils pilsētas vēlēšanu komisijai līdz 2013.gada 20.jūnijam organizēt visu Daugavpils pilsētas vēlēšanu iecirkņu balsu pārskaitīšanu šādā kārtībā:
    1.  caurlūkot vēlēšanu zīmju skenējumu un tajos fiksētās vēlētāju izdarītās atzīmes,
    2.  atcelt to iecirkņa komisiju lēmumus par iecirkņa rezultātu apstiprināšanu, kuros vēlētāju izteiktā griba nav uzskaitīta atbilstīgi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam. Organizēt šajos iecirkņos Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktā kārtībā balsu pārskaitīšanu;
  4. pārējā daļā 2013.gada 5.jūnija saraksta „Mūsu partija”, „Reformu partija” deputāta kandidātes Līvijas Jankovskas un politiskās organizācijas „Mūsu partija” sūdzību noraidīt;
  5. pārējā daļā 2013.gada 10.jūnija saraksta „Mūsu partija”, „Reformu partija” deputāta kandidātes Līvijas Jankovskas un politiskās organizācijas „Mūsu partija” 2013.gada 5. jūnija sūdzības par Daugavpils pilsētas visu vēlēšanu iecirkņu protokoliem un 2013.gada 2.jūnija lēmumu Nr.44 „Par 2013.gada 1.jūnija Daugavpils pilsētas vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu precizējumus un papildinājumus noraidīt.

Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā, un to var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, LV 1050, triju darbdienu laikā no tā pieņemšanas dienas.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                      

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                               

Ritvars Eglājs