Tips
Lēmumi
Gads
2011
Mēnesis
Aprīlis

LĒMUMS
Nr. 3

 

Rīgā, 2011.gada 11.aprīlī

 Par Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāra ievēlēšanu

 Saskaņā ar likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 2.panta otro daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

ievēlēt par Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāru Kārli Kamradzi.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars 

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs         

                                                                                             Kārlis Kamradzis