Tips
Lēmumi
Gads
2019
Mēnesis
Janvāris

LĒMUMS

Nr. 3

Rīgā,2019. gada 18. janvārī

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldību priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu, vēlēšanu iecirkņa likvidēšanu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumus un adreses:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

293.

Alūksnes kultūras centrs

Brūža iela 7, Alūksne, Alūksnes nov.

422.

Dobeles amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola

Katoļu iela 1, Dobele, Dobeles nov.

471.

Kultūras nams “Līvbērze”

Jelgavas iela 17, Līvbērze, Līvbērzes pag., Jelgavas nov.

214.

Specializētais ortopēdijas centrs “Sloka”

Vēsmas iela 13, Jūrmala

630.

Administratīvā ēka

Padomes iela 2, Zaļesje, Zaļesjes pag., Zilupes nov.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs