Tips
Lēmumi
Gads
No 2012. gada 22. marta
Mēnesis
Aprīlis

LĒMUMS

Nr. 3

 

Rīgā, 2012. gada 3. aprīlī

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldību pieteikumus par vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietu un nosaukumu maiņu.

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešo daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

izdarīt izmaiņas 2008. gada 3. jūlija lēmumā Nr. 24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu” - mainīt iecirkņu nosaukumus un adreses:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

497.

Ābeļu pagasta pārvalde

Pagastmāja, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads,

LV-5212

498.

Dignājas pagasta pārvalde

Kamenes, Vandāni, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5215

499.

Dunavas pamatskola

Dunavas pagasts, Jēkabpils novads,

LV-5216

502.

Kalna pagasta pārvalde

Atvari, Vidsala, Kalna pagasts, Jēkabpils novads,

LV-5220

505.

Leimaņu pagasta pārvalde

Mežgale, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads,

LV-5223

508.

Rubenes pagasta pārvalde

Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5229

509.

Kaldabruņas skola

Kaldabruņas skola, Kaldabruņa, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5229

510.

Slates pagastmāja

Slates pagastmāja, Slate, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5229

517.

Zasas kultūras nams

Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5239

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                             Arnis Cimdars

                                                                                               

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                     Ritvars Eglājs