Tips
Lēmumi
Gads
2011
Mēnesis
Jūlijs

LĒMUMS

Nr. 30

Rīgā, 2011. gada 8. jūlijā

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu komisiju sastāvā ārvalstīs

    Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5. panta trešo daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

  1. Atsaukt vēlēšanu iecirkņa Nr.991 Vācijas Federatīvajā Republikā (Hamburgā) komisijas locekli Ilutu Ādamu.
  2. Iecelt Andri Zemīti par vēlēšanu iecirkņa Nr. 991 Vācijas Federatīvajā Republikā (Hamburgā) komisijas locekli.
  3. Iecelt Madaru Limbu par vēlēšanu iecirkņa Nr.1024 Itālijas Republikā (Romā) komisijas locekli.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                               

 Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                       

 Kārlis Kamradzis