Tips
Lēmumi
Gads
2017
Mēnesis
Oktobris

LĒMUMS

Nr.30

Rīgā, 2017. gada 23. oktobrī

Par mandātu nepārdalīšanu starp 12. Saeimas vēlēšanās reģistrētajiem kandidātiem Latgales vēlēšanu apgabalā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi Latgales apgabaltiesas 2017.gada 20.jūnija spriedumu krimināllietā Nr.11840003514 (turpmāk – spriedums), ar kuru divas personas atzītas par vainīgām Krimināllikuma 90.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā. Spriedums stājies likumīgā spēkā 2017. gada 22. septembrī.

Saeimas vēlēšanu likuma 52.1 panta pirmā daļa nosaka, ka Centrālā vēlēšanu komisija piecu dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmusi notiesājošu spriedumu krimināllietā par vēlēšanu tiesību pārkāpumiem, izvērtē, vai tiem ir bijusi ietekme uz mandātu sadalījumu attiecīgajās vēlēšanās, un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

  1. nepārdalīt mandātus starp attiecīgajās vēlēšanās reģistrētajiem kandidātiem;
  2. pārdalīt mandātus starp attiecīgajās vēlēšanās reģistrētajiem kandidātiem.

Tādējādi Centrālajai vēlēšanu komisijai jāizvērtē, vai spriedumā konstatētajiem vēlēšanu tiesību pārkāpumiem ir bijusi ietekme uz mandātu sadalījumu 12.Saeimas vēlēšanās.

Spriedumā atzīts par pierādītu, ka 2014.gada 4.oktobrī Latvijas Republikas 12.Saeimas vēlēšanās apsūdzētie A.S. un F.M. ar naudu un dzeramo spirtu uzpirka vēlētājus M.B., V.M., I.G. un G.N., lai viņi nobalsotu par 11.sarakstu sociāldemokrātisko partiju “Saskaņa” un izdarītu atzīmi “+” pretī kandidāta A.Elksniņa uzvārdam.

Spriedumā konstatēts, ka apsūdzētie A.S. un F.M. Krimināllikuma 90.panta otrajā daļā paredzēto noziegumu izdarīja ar tiešu nodomu. Viņi apzināti, ar uzpirkšanu, kavēja brīvi realizēt tiesības vēlēt deputātus četrām personām.

Lai pārbaudītu, vai spriedumā konstatētajiem vēlēšanu tiesību pārkāpumiem ir bijusi ietekme uz mandātu sadalījumu 12.Saeimas vēlēšanās, pirmkārt, no derīgo balsu skaita, kas 12.Saeimas vēlēšanās Latgales vēlēšanu apgabalā nodotas par “Saskaņas” sociāldemokrātiskās partijas kandidātu sarakstu, atņemamas 4 balsis.

Tādējādi par minēto sarakstu Latgales vēlēšanu apgabalā nodotas nevis 41884, bet gan 41880 derīga balss. Pēc Saeimas vēlēšanu likuma 38.pantā noteiktās metodikas pārrēķinot 12.Saeimas vēlēšanu rezultātus Latgales vēlēšanu apgabalā, mandātu sadalījums nemainās.

Otrkārt, atņemot 4 balsis no 53658 balsīm, kas 12.Saeimas vēlēšanās nodotas par deputāta kandidātu A.Elksniņu, secība, kādā “Saskaņas” sociāldemokrātiskās partijas Latgales vēlēšanu apgabala deputātu kandidāti sarindoti pēc nodoto balsu skaita (Saeimas vēlēšanu likuma 39.pants), nemainās, jo nākamais lielākais balsu skaits par citu deputāta kandidātu ir 50621.

Līdz ar to Centrālā vēlēšanu komisija secina, ka spriedumā konstatētajiem vēlēšanu tiesību pārkāpumiem nav bijusi ietekme uz mandātu sadalījumu 12. Saeimas vēlēšanās.

Ievērojot minēto, saskaņā ar Saeimas vēlēšanu likuma 52.1 panta pirmās daļas 1.punktu, Centrālā vēlēšanu komisija

nolemj:

nepārdalīt mandātus starp 12. Saeimas vēlēšanās reģistrētajiem kandidātiem Latgales vēlēšanu apgabalā.

Šo lēmumu 10 dienu laikā pēc tā pieņemšanas var pārsūdzēt Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV- 1511).

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs