Tips
Lēmumi
Gads
2013
Mēnesis
Jūnijs

Lēmums 

Nr. 30

Rīgā, 2013.gada 10.jūnijā

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums

Centrālā vēlēšanu komisija, savas kompetences robežās izvērtējot politisko partiju apvienības „Saskaņas centrs” Jūrmalas deputāta kandidāta Borisa Doņņikova 2013.gada 7.jūnija pieteikumu „Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas lēmuma par 2013.gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu atcelšanu” lietā esošos materiālus un tās rīcībā esošo informāciju, sniegtos paskaidrojumus atbilstīgi likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 5.pantam, 6.panta 8.apakšpunktam, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 45.1pantam, Administratīvā procesa likuma 81.pantam,

balsojot ar 8 balsīm par, nolemj:

noraidīt politisko partiju apvienības „Saskaņas centrs” Jūrmalas deputāta kandidāta Borisa Doņņikova pieteikumu par Jūrmalas vēlēšanu iecirkņu vēlēšanu rezultātu atcelšanu. 

Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā, un to var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, LV 1050, triju darbdienu laikā no tā pieņemšanas dienas.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                      

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                               

Ritvars Eglājs