Tips
Lēmumi
Gads
2013
Mēnesis
Jūnijs

Lēmums 

Nr. 31

Rīgā, 2013.gada 10.jūnijā

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums

Centrālā vēlēšanu komisija, savas kompetences robežās izvērtējot partijas „Tautas kontrole” Jūrmalas deputāta kandidāta Edgara Ābola 2013.gada 7.jūnija sūdzību „Par 2013.gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanu un par balsu skaitīšanas protokola Jūrmalas pilsētā apstrīdēšanu” sūdzību un tās rīcībā esošo informāciju, atbilstīgi likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 5.pantam, 6.panta 8.apakšpunktam, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 45.1pantam, Administratīvā procesa likuma 81.pantam,

balsojot ar 8 balsīm par, nolemj:

noraidīt politiskās partijas „Tautas kontrole” Jūrmalas deputāta kandidāta Edgara Ābola sūdzību par Jūrmalas domes vēlēšanu rezultātu atcelšanu un atkārtotu vēlēšanu rīkošanu. 

Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā, un to var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, LV 1050, triju darbdienu laikā no tā pieņemšanas dienas.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                      

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                               

Ritvars Eglājs