Tips
Lēmumi
Gads
2020
Mēnesis
Augusts

LĒMUMS

Nr. 32

Rīgā, 2020. gada 13. augustā

 

Par grozījumiem ieteikumos Covid-19 infekcijas profilaksei 2020. gada Rīgas domes vēlēšanu iecirkņos

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

izdarīt ieteikumos Covid-19 infekcijas profilaksei 2020. gada Rīgas domes vēlēšanu iecirkņos (apstiprināti ar 21.05.2020. lēmumu Nr. 25) šādus grozījumus:

  1. Izteikt ieteikumu ievada pirmo daļu šādā redakcijā:

“Ieteikumi sagatavoti, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas nosaka Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus, piesardzības pasākumus, kā arī pulcēšanās prasības un ierobežojumus.”

  1. Izteikt 2.1.3. punktu šādā redakcijā:

"2.1.3. informāciju (norādes) par roku dezinficēšanas nepieciešamību. Epidemioloģiskajai situācijai strauji mainoties, var tikt obligāti noteikta mutes un deguna aizsegu (respiratora, sejas maskas, šalles, lakata vai tml.) lietošana.”

  1. Izteikt 2.3. punktu šādā redakcijā:

“2.3. Pie ieejas vēlēšanu iecirkņa telpās vēlētājiem redzamā un pieejamā vietā izvietot roku dezinfekcijas līdzekļus. Aicināt vēlētājus un vēlēšanu novērotājus dezinficēt rokas pirms un pēc iecirkņa apmeklēšanas.

  1. Papildināt 2.4. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Dezinfekcijas līdzeklim jābūt viegli pieejamam darba vietā, lai pēc iespējama kontakta ar vēlētāju būtu iespēja nekavējoties dezinficēt rokas.”

  1. Izteikt 2.5. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

“Aicināt vēlētājus un vēlēšanu novērotājus lietot mutes un deguna aizsegu.”

  1. Izteikt 2.13. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

“Pie izejas no vēlēšanu iecirkņa izvietot papildu konteineru sejas masku izmešanai.”

  1. Izslēgt 3.4.1.punktu.
  2. Papildināt 3.7. punkta pirmo teikumu pēc vārdiem “izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus veikt ” ar vārdiem “darba virsmu”.
  3. Papildināt 4.3. punktu pēc vārda “regulāri ” ar vārdiem iekavās “(pirms un pēc ierašanās un uzturēšanās laikā, ja nepieciešams).”
  4. Izteikt 4.4. punktu šādā redakcijā:

“4.4. Ja balsošanas nodrošināšanai nepieciešams uzturēties vēlētāja atrašanās vietā, lietot sejas masku vai respiratoru.”

Centrālās vēlēšanu komisijaspriekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs