Tips
Lēmumi
Gads
2013
Mēnesis
Jūnijs

Lēmums

Nr. 32

Rīgā, 2013.gada 10.jūnijā

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums

Centrālā vēlēšanu komisija, savas kompetences robežās izvērtējot politiskās partijas „Alternative” Jelgavas deputāta kandidātes Ivetas Silionovas 2013.gada 5.jūnija iesniegumu „Par vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanu Jelgavas pilsētā” lietā esošos materiālus un tās rīcībā esošo informāciju, sniegtos paskaidrojumus atbilstīgi likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 5.pantam, 6.panta 8.apakšpunktam, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 45.1pantam, Administratīvā procesa likuma 81.pantam,

balsojot ar 8 balsīm par, nolemj:

noraidīt politiskās partijas „ALTERNATIVE” Jelgavas deputāta kandidātes Ivetas Silionovas iesniegumu par vēlēšanu rezultātu atcelšanu Jelgavas pilsētā un atkārtotu vēlēšanu izsludināšanu. 

Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā, un to var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, LV 1050, triju darbdienu laikā no tā pieņemšanas dienas.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                      

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                               

Ritvars Eglājs