Tips
Lēmumi
Gads
2011
Mēnesis
Jūlijs

LĒMUMS

Nr. 33

Rīgā, 2011. gada 21. jūlijā

Pargrozījumiem vēlēšanu iecirkņu komisiju sastāvā ārvalstīs

        Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5. panta trešo daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

 1. Atsaukt vēlēšanu iecirkņa Nr.1025 Izraēlas Valstī (Telavivā) komisijas locekli Sabīni Gavrielu.
 2. Iecelt Ellu Glikmani par vēlēšanu iecirkņa Nr.1025 Izraēlas Valstī (Telavivā) komisijas locekli.
 3. Atsaukt vēlēšanu iecirkņa Nr.1022 Grieķijas Republikā (Atēnās) komisijas locekli Andri Bisenieku.
 4. Iecelt Līvu Bērziņu par vēlēšanu iecirkņa Nr.1022 Grieķijas Republikā (Atēnās) komisijas locekli.
 5.  Atsaukt vēlēšanu iecirkņa Nr.1022 Grieķijas Republikā (Atēnās) komisijas sekretāri Līvu Bērziņu.
 6. Iecelt Dzintru Liepu par vēlēšanu iecirkņa Nr.1022 Grieķijas Republikā (Atēnās) komisijas sekretāri.
 7.  Atsaukt vēlēšanu iecirkņa Nr.1029 Krievijas Federācijā (Maskavā) komisijas locekli Maiju Bišofu.
 8. Iecelt Zani Rozenbergu par vēlēšanu iecirkņa Nr.1029 Krievijas Federācijā (Maskavā) komisijas locekli.
 9. Atsaukt vēlēšanu iecirkņa Nr.1039 Norvēģijas Karalistē (Oslo) komisijas sekretāri Kristīni Cukuri.
 10. Iecelt Ingu Jansoni par vēlēšanu iecirkņa Nr.1039 Norvēģijas Karalistē (Oslo) komisijas sekretāri.
 11. Atsaukt vēlēšanu iecirkņa Nr.1039 Norvēģijas Karalistē (Oslo) komisijas locekli Artūru Cukuru.
 12. Iecelt Jāni Jansonu par vēlēšanu iecirkņa Nr.1039 Norvēģijas Karalistē (Oslo) komisijas locekli.
 13. Atsaukt vēlēšanu iecirkņa Nr. 1029 Krievijas Federācijā (Maskavā) komisijas priekšsēdētāju Maiju Mauriņu.
 14. Iecelt Denīzi Branguli - Batragu par vēlēšanu iecirkņa Nr. 1029 Krievijas Federācijā (Maskavā) komisijas priekšsēdētāju.
 15. Atsaukt vēlēšanu iecirkņa Nr. 1029 Krievijas Federācijā (Maskavā) komisijas sekretāri Denīzi Branguli - Batragu.
 16. Iecelt Kasparu Svilānu par vēlēšanu iecirkņa Nr.1029 Krievijas Federācijā (Maskavā) komisijas sekretāru.
 17. Atsaukt vēlēšanu iecirkņa Nr. 1029 Krievijas Federācijā (Maskavā) komisijas locekli Kasparu Svilānu.
 18. Iecelt Eināru Lepu par vēlēšanu iecirkņa Nr. 1029 Krievijas Federācijā (Maskavā) komisijas locekli.
 19. Atsaukt vēlēšanu iecirkņa Nr. 981 Ķīnas Tautas Republikā (Pekinā) komisijas locekli Ilonu Jevstropovu.
 20. Iecelt Andžeju Kaševski par vēlēšanu iecirkņa Nr. 981 Ķīnas Tautas Republikā (Pekinā) komisijas locekli.

Centrālās vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs 

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                              

Kārlis Kamradzis