Tips
Lēmumi
Gads
2013
Mēnesis
Jūnijs

 Lēmums

Nr. 33

Rīgā, 2013.gada 10.jūnijā

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums 

Centrālā vēlēšanu komisija, savas kompetences robežās izvērtējot politisko partiju apvienības „Saskaņas centrs” Daugavpils deputāta kandidāta Nikolaja Ignatjeva 2013.gada 5.jūnija sūdzību par viņa saņemto balsu pārskaitīšanu visos Daugavpils vēlēšanu iecirkņos, lietā esošos materiālus un tās rīcībā esošo informāciju, atbilstīgi likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 5.pantam, 6.panta 8.apakšpunktam, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 45.1pantam, Administratīvā procesa likuma 81.pantam,

balsojot ar 8 balsīm par, nolemj:

noraidīt politisko partiju apvienības „Saskaņas centrs” Daugavpils deputāta kandidāta Nikolaja Ignatjeva sūdzību par viņa saņemto balsu pārskaitīšanu visos Daugavpils vēlēšanu iecirkņos. 

Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā, un to var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, LV 1050, triju darbdienu laikā no tā pieņemšanas dienas.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                      

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                               

Ritvars Eglājs