Tips
Lēmumi
Gads
2013
Mēnesis
Jūnijs

Lēmums 

Nr. 34

  

Rīgā, 2013.gada 10.jūnijā

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums 

Centrālā vēlēšanu komisija, savas kompetences robežās izvērtējot partijas ”Vienoti Latvijai” Rīgas deputāta kandidāta Jāņa Riežnieka 2013.gada 6.jūnija sūdzību „Par pieļautajiem likuma pārkāpumiem, kas ietekmēja vēlēšanu rezultātus Rīgas pašvaldībā”, atbilstīgi likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 4.pantam, 5.pantam, 6.panta 8.apakšpunktam, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 45.1pantam, Administratīvā procesa likuma 81.pantam,

balsojot ar 8 balsīm par, nolemj:

noraidīt partijas „Vienoti Latvijai” Rīgas deputāta kandidāta Jāņa Riežnieka sūdzību par Rīgas Domes vēlēšanu rezultātu atcelšanu, kas pamatota ar vienlīdzības principu neievērošanu VSIA „Latvijas Televīzija” priekšvēlēšanu debašu ciklā „Izvēlies nākotni”.

Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā, un to var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, LV 1050, triju darbdienu laikā no tā pieņemšanas dienas.

 

Priekšsēdētājs                                                                                     

Arnis Cimdars

Sekretārs                                                                                            

Ritvars Eglājs