Tips
Lēmumi
Gads
2018
Mēnesis
Augusts

LĒMUMS

Nr. 35

Rīgā, 2018. gada 3.augustā

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldību priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”, mainot vēlēšanu iecirkņu nosaukumus:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

968.

Babītes novada Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra filiāle “Babīte

Liepu aleja 17, Babīte, Babītes pag., Babītes nov.

242.

RPKK administratīvā ēka

Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne

53.

Rīgas sociālā dienesta dienas centrs “Kastanis”

Aiviekstes iela 14, Rīga

767.

Salaspils kultūras nams

Līvzemes iela 7, Salaspils, Salaspils nov.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs