Tips
Lēmumi
Gads
2013
Mēnesis
Septembris

Lēmums

Nr.35

Rīgā, 2013.gada 18.septembrī

Par „Latviešu Biedrības” iesniegto likumprojektu „Par tautas līdzdalību Latvijas Republikas likumīgā maksāšanas līdzekļa nomaiņā”

Pamatojoties uz likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 23.panta ceturto daļu un 23.panta piektās daļas 2.punktu, Centrālā vēlēšanu komisija, balsojot ar sešām balsīm „par” un diviem atturoties, nolemj:

atteikt likumprojekta „Par tautas līdzdalību Latvijas Republikas likumīgā maksāšanas līdzekļa nomaiņā” reģistrāciju, jo likumprojekts pēc formas un satura nav pilnībā izstrādāts.

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums ir pārsūdzams Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                              

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                       

Ritvars Eglājs