Tips
Lēmumi
Gads
2013
Mēnesis
Oktobris

Lēmums

Nr.36

Rīgā, 2013.gada 10.oktobrī

Par Eiropas pilsoņu iniciatīvas „Ūdens un sanitārija ir cilvēka tiesības! Ūdens ir sabiedrisks labums, nevis prece!” atbalstu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto informāciju, Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka Eiropas Pilsoņu iniciatīvai „Ūdens un sanitārija ir cilvēka tiesības! Ūdens ir sabiedrisks labums, nevis prece!” atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 16.februāra regulai Nr. 211/2011 Latvijā savākts 393 (trīs simti deviņdesmit trīs) derīgu parakstu.  

Atbilstīgi likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 25.3panta pirmajai daļai, Centrālā vēlēšanu komisija, nolemj:

izsniegt organizatoriem sertifikātu, kas apliecina derīgo atbalsta paziņojumu skaitu.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja vietnieks                                                                    

Kārlis Kamradzis

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

                                                            Ritvars Eglājs