Tips
Lēmumi
Gads
2013
Mēnesis
Novembris

 Lēmums

Nr.37

Rīgā, 2013.gada 7.novembrī

Par biedrības „Sargāsim mūsu bērnus!" iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Bērnu tiesību aizsardzības likums””

Pamatojoties uz likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 23.panta ceturtās daļas 2.punktu, Centrālā vēlēšanu komisija, balsojot ar septiņām balsīm „par”, vienam atturoties, nolemj:

noteikt termiņu līdz 2013.gada 30.novembrim šādu iesniegtā likumprojekta Grozījumi likumā „Bērnu tiesību aizsardzības likums”” konstatēto trūkumu novēršanai:

  1. precizēt likumprojekta nosaukumu;
  2. ievērot likumprojekta tekstā latviešu literārās valodas un pareizrakstības prasības.

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums ir pārsūdzams Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                              

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                       

Ritvars Eglājs