Tips
Lēmumi
Gads
2013
Mēnesis
Novembris

Lēmums

Nr.38

Rīgā, 2013.gada 27.novembrī

Par biedrības „Sargāsim mūsu bērnus!" iesniegto likumprojektu „Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā”

Pamatojoties uz likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 23.panta ceturtās daļas 1.punktu, Centrālā vēlēšanu komisija, balsojot ar sešām balsīm „par”, nolemj:

reģistrēt likumprojektu Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā”.

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums ir pārsūdzams Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                              

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                       

Ritvars Eglājs