Tips
Lēmumi
Gads
2013
Mēnesis
Novembris

LĒMUMS

Nr. 39

Rīgā, 2013.gada 27.novembrī 

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldības priekšlikumu par vēlēšanu iecirkņa nosaukuma un adreses maiņu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008.gada 3.jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

mainīt vēlēšanu iecirkņa nosaukumus un adresi:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

510.

Slates pamatskola

Slates pamatskola, Slate, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads, LV 5229

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                         

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                 

Ritvars Eglājs