Tips
Lēmumi
Gads
2011
Mēnesis
Jūlijs

LĒMUMS

Nr.39

Rīgā, 2011. gada 26. jūlijā

Par instrukcijas apstiprināšanu

        Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

        Apstiprināt instrukciju “Vēlēšanu iecirkņu un vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana ārvalstīs Saeimas vēlēšanās”.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                               

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                       

Kārlis Kamradzis