Tips
Lēmumi
Gads
2018
Mēnesis
Marts

LĒMUMS

Nr. 4

Rīgā, 2018. gada 5. martā

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldību priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008. gada 3.jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumus un adreses:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

895.

Ēveles pagasta kultūras centrs

“Ēveles klubs”, Ēvele, Ēveles pagasts, Burtnieku novads

264.

Ventspils Pārventas pamatskola

Tārgales iela 61, Ventspils

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs