Tips
Lēmumi
Gads
No 2012. gada 22. marta
Mēnesis
Maijs

LĒMUMS

Nr. 4

 

Rīgā, 2012. gada 24. maijā 

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldības pieteikumu par vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietas maiņu.

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešo daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

izdarīt izmaiņas 2008. gada 3. jūlija lēmumā Nr. 24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu” - mainīt iecirkņa adresi: 

Iecirkņa    numurs    

Iecirkņa
nosaukums

Adrese

286.

Staburaga pagasta pārvalde

Saieta nams „Vīgante”, Staburags, Staburaga    pagasts, Jaunjelgavas novads, LV-5128

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                             Arnis Cimdars

                                                                                               

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                     Ritvars Eglājs