Tips
Lēmumi
Gads
2011
Mēnesis
Aprīlis

LĒMUMS
Nr. 4 

Rīgā, 2011. gada 11. aprīlī  

Par parakstu vākšanu likuma „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanai  

  1. 1. Pārbaudījusi 2011.gada 29.martā iesniegto likumprojektu „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”, Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka likumprojektu parakstījuši 10140 balsstiesīgie Latvijas pilsoņi.
  2. Saskaņā ar likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 7. panta pirmo daļu, 22. un 23. pantu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj: sarīkot parakstu vākšanu likuma „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanai no 2011.gada 11.maija līdz 2011.gada 9.jūnijam ieskaitot.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars  

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs         

Kārlis Kamradzis

 

Pielikums

 Likumprojekts „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”

 

Izteikt Latvijas Republikas Satversmes 112. pantu šādā redakcijā:

„112. Ikvienam ir tiesības uz izglītību. Valsts nodrošina iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību valsts valodā. Pamatizglītība ir obligāta.”

 Pārejas noteikums 

Ar 2012. gada 1. septembri visās valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, sākot ar pirmo klasi, mācības notiek valsts valodā.