Tips
Lēmumi
Gads
2011
Mēnesis
Jūlijs

LĒMUMS

Nr.42

 

Rīgā, 2011. gada 29. jūlijā

 Par instrukcijas apstiprināšanu

        Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

        Apstiprināt instrukciju “Vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana un darbība uz kuģiem 11.Saeimas vēlēšanās”.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                               

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                       

Kārlis Kamradzis