Tips
Lēmumi
Gads
2018
Mēnesis
Augusts

LĒMUMS

Nr. 45

Rīgā, 2018. gada 8. augustā

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldības priekšlikumu par vēlēšanu iecirkņa nosaukuma maiņu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”, mainot vēlēšanu iecirkņa nosaukumu:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

747.

Ozolaines pagasta tautas nams

"Bekši 7", Bekši, Ozolaines pag., Rēzeknes nov.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs