Tips
Lēmumi
Gads
2018
Mēnesis
Augusts

LĒMUMS

Nr. 46

Rīgā, 2018. gada 8. augustā

Par instrukcijas apstiprināšanu

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

  1. apstiprināt instrukciju “Vēlēšanu iecirkņa komisijas darbība ārvalstīs Saeimas vēlēšanās”.
  2. ar šīs instrukcijas spēkā stāšanos spēku zaudē ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2018. gada 20. marta lēmumu Nr.7 apstiprinātā instrukcija “Vēlēšanu iecirkņa komisijas darbība ārvalstīs Saeimas vēlēšanās”.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs