Tips
Lēmumi
Gads
2018
Mēnesis
Augusts

LĒMUMS

Nr. 47

Rīgā, 2018. gada 10. augustā

Par finansējuma sadalījumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām 2018. gada Saeimas vēlēšanām

Saskaņā arlikuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 6. panta 1. punktu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

apstiprināt šā lēmuma pielikumā norādīto finansējuma sadalījumu (pievienots zemāk) republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs