Tips
Lēmumi
Gads
2011
Mēnesis
Augusts

LĒMUMS

Nr. 48

 Rīgā, 2011. gada 5. augustā

 Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā 11.Saeimas vēlēšanām 2011. gada 17. septembrī

        Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldību priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietu maiņu.

        Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešo daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

        izdarīt izmaiņas 2008. gada 3. jūlija lēmumā Nr. 24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu” - mainīt iecirkņu nosaukumus un adreses: 

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

315

Virešu saieta nams

„Mākonīši”, Vireši, Virešu pagasts, Apes novads, LV 4355

313

Trapenes kultūras nams

„Trapenes kultūras nams”, Trapene, Trapenes pagasts, Apes novads, LV 4348

245

Rēzeknes Augstskolas izglītības un dizaina fakultāte

Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV 4601

341

Bauskas Valsts ģimnāzija

Uzvaras iela 10, Bauska, Bauskas novads, LV 3901

410

Naujenes pagasta pārvaldes ēka

Skolas iela 6, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV 5462

585

Embūtes pagasta pārvalde

Uzvaras iela 6, Vībiņi, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads, LV 3436

817

Pampāļu pagasta pārvaldes administratīvā ēka

Rūpniecības iela 1A, Pampāļi, Pampāļu pagasts, Saldus novads, LV 3882

808

Ezeres pagasta pārvaldes administratīvā ēka

Centra iela 4, Ezere, Ezeres pagasts, Saldus novads, LV 3891

810

Jaunauces tautas nams

Tautas nams, Jaunauce, Jaunauces pagasts, Saldus novads, LV 3893

812

Kursīšu pagasta pārvaldes administratīvā ēka

Kalna iela 2, Kursīši, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV 3890

813

Lutriņu pagasta pārvaldes administratīvā ēka

Pagasta māja, Lutriņi, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV 3861

814

Nīgrandes pagasta pārvaldes administratīvā ēka

Ventas iela 2, Nīgrande, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, LV 3899

816

Novadnieku pagasta pārvaldes administratīvā ēka

Pagasta padome, Mežvidi, Novadnieku pagasts, Saldus novads, LV 3801

818

Apvienotā Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldes administratīvā ēka

Pagastmāja, Ruba, Rubas pagasts, Saldus novads, LV 3894

819

Saldus pagasta pārvaldes administratīvā ēka

Vienības iela 15/17, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads, LV 3862

820

Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvaldes Šķēdes pakalpojuma centra administratīvā ēka

Jaunais ciemats - 4, Šķēde, Šķēdes pagasts, Saldus novads, LV 3875

821

Vadakstes pagasta pārvaldes administratīvā ēka

Krāces, Vadakstes pagasts, Saldus novads, LV 3895

822

Zaņas pagasta pārvaldes administratīvā ēka

Sūbri, Zaņas pagasts, Saldus novads, LV 3897

823

Zirņu pagasta pārvaldes administratīvā ēka

Pagastnams, Zirņi, Zirņu pagasts, Saldus novads, LV 3853

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                         

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                 

Kārlis Kamradzis