Tips
Lēmumi
Gads
2018
Mēnesis
Marts

LĒMUMS

Nr. 5

Rīgā, 2018. gada 20. martā

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldības priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumus un adreses:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

579.

Aizputes pagasta Saieta nams

Ziedu iela 2, Rokasbirze, Aizputes pag., Aizputes nov.

582.

Cīravas pagasta pārvalde

"Gaismas", Cīrava, Cīravas pag., Aizputes nov.

590.

Kalvenes pagasta pārvalde

Skolas iela 21, Kalvene, Kalvenes pag., Aizputes nov.

591.

Kazdangas pagasta pārvalde

Ķiršu gatve 1, Kazdanga, Kazdangas pag., Aizputes nov.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs